Tweet me @swtrx or #MOARHB ;)

Epilogue

E T H A N

"You may now kiss the bride," masiglang sabi ni Father Ruther na siyang nagdiwang ng kasal namin ni Alex. Bakas na bakas sa mukha ng batang pari ang kasiyahan , base na rin sa maluwang na ngiti sa kanyang mga labi.

Binalingan ko si Alex na nakaupo sa wheelchair niya. Bagama't may iniinda siyang sakit ay masasalamin sa kanyang magandang mukha ang kasiyahan para sa isang milestone sa buhay naming dalawa.

Dahan-dahan akong dumukwang para maglapat ang mga labi namin. Mainit, maingat, at puno ng pagmamahal ang halik na iyon, di alintana kahit ilang taon na ang nakalipas mula nang unang magtago ang mga labi naming. Para pa ring unang beses ko siyang hinalikan ang pakiramdam ko tuwing hinahalikan ko siya.

Narinig ko ang masigabong palakpakan ng mga bisita namin para sa okasyong ito. Sa aming tahanan—ang dream house namin ni Alex—ginanap ang napakahalagang okasyong iyon sa buhay namin. Kapiling an gaming mga anak na sina Eros, Andro, at ang bunsong si Jenara, mas lalong naging solemn ang pagtitipon.

"Congratulations, Mommy and Daddy," masiglang bati sa amin ni Eros. Yumakap siya sa akin pagkatapos niyang dampian ng masuyong halik sa noo ang kanyang ina.

"Salamat, anak. Thanks for making this possible," nanghihinang sambit ni Alex. Bukal pa rin sa puso niya ang pagngiti kahit na sa kalooban niya ay nahihirapan na siya.

"No, Mommy, thank you. We owe everything to you."

Napangiti ako sa sinabing iyon ni Eros. Ang mga taong nagdaan ay naging maganda para sa kanya. Kasama si Andro ay silang dalawa na ang namamahala sa kompanya na itinatag ko noon. Mas naging malago pa iyon mula nang hawakan nila iyon.

Sumunod na lumapit sa amin ang bunsong si Jenara. Kasama niya ang kanyang asawang si Ken. Humalik silang pareho sa amin ni Alex.

"Happy golden anniversary, Mommy and Daddy!" bati ng unica hija naming si Jenara.

"Salamat, baby girl," tudyo k okay Jenara. Kahit katulad ng relasyon naming ni Alex ay 50 years old na rin, baby pa rin ang tingin ko sa kanya.

"Dad, 50 years old na ako. Tignan mo nga't may apo na ako sa tuhod!"

Nagtawanan naman kaming lahat. Lumapit ang anak ni Jenara na si Jianne, dala-dala ang five years old na si Jesha. Pati ang panganay ni Eros na si Juleanne, kasama si Daniel na asawa nito ay humalik at yumakap sa amin.

Limampung taon nna ang nakalipas. Lumaki na rin ang pamilya naming. May mga apo na rin ang mga anak namin. Maraming taon man ang lumipas, heto pa rin kami ni Alex, magkasama pa rin kahit ilang pagsubok ang aming pinagdaanan.

Lahat ng iyon ay nalagpasan namin maliban sa isa na tatlong taon na naming pinaglalabanan—ang colon cancer ni Alex. Dahil lagpas setenta (70) na ang edad ni Alex, mahina na ang kanyang katawan. Hindi na masyadong umeepekto ang mga gamot sa kanya. Siya na rin mismo ang tumangging ipagpatuloy ito.

Anumang oras ay malapit na siyang mawala sa amin. Sa akin.

Masaya akong nakikihalubilo sa mga apo ko. Si Alex ay tahimik lang na nanonood sa amin. Kung wala lang siyang sakit na iniinda ay siguradong siya mismo ang makikipaglaro sa mga apo niya.

Kumukuha ako ng pagkain ni Alex nang may humila sa laylayan ng suot kong polo shirt. Si Rona iyon, ang anak ni Lisette na anak nina Eros at Crystal.

"Tatay Ethan, sabi po ni Nanay gusto daw po niyang magpunta sa beach at manood ng sunset."

Iniwan ko ang pagkaing kinukuha ko at agad na nilapitan si Alex.

Memoirs of a Ruthless Heartbreaker (Published under Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!