00 ☁ intro

1.2K 37 3
                         

Mówisz, że kochasz deszcz,

a rozkładasz parasolkę,

gdy zaczyna padać.

Mówisz, że kochasz słońce,

a chowasz się w cieniu, 

gdy zaczyna świecić.

Mówisz, że kochasz wiatr, 

a zamykasz okno, 

gdy zaczyna wiać. 

Właśnie dlatego boję się, 

kiedy mówisz, że 

mnie kochasz. 

Dreams of AshesWhere stories live. Discover now