End ?

2.1K 70 0

Còn một chương nữa là end rồi.

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!