Nulla

14.2K 119 6

Kira egy tizenhat éves lány, aki mindent megkap és megad

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kira egy tizenhat éves lány, aki mindent megkap és megad.
Van egy bátyja, Tomi. Anyja nyomába akar lépni, hogy egyszerre kényesztessék és fizessenek.
Apja szokott nekik munkát keresni.
Kiara a szüzességét 11 évesen vesztette el, Tomival.
Elősször 12 évesen masztizott, amiben anyja segített neki.
Első munkáját 14évesen kapta.

|18+| SzexnaplóRead this story for FREE!