RAINBOW LIGHT by Subhankar Das

22 1 0

My elder brother during the last part

of his life tried to live like a tree.

One day I saw him

standing in the strong sun outside

and sweating.

When I asked why

he answered he is trying

to eat like a tree,

sucking the sun in.

That was the fifth day of his fasting,

and he believed in it.

Once I read a story of a Buddhist Monk

who died in his small hut,

and as they came for his body

they found nothing but his hairs and his teeth.

His whole body has transformed into

a rainbow light.

Soon the God particle experiments

will prove all these stories

a reality hard to digest,

these stories of matter to antimatter.

And then you have to pay taxes

for the sun in your backyard.

Better enjoy it as long as it is free.


LUMINA CURCUBEULUI


Fratele meu mai mare în timpul ultimei sale frânturi de viață

a încercat să trăiscă asemeni unui copac.

Într-una din zile l-am văzut

stând afară în plin soare

și transpirând

Când l-am întrebat de ce

mi-a răspuns ca încearcă a se hrăni ca un copac

absorbind lumina soarelui în sine

Aceasta era cea de-a cincea zi de post a lui

și credea în asta.

Odată am citit povestea unui călugăr budist

ce murise în micuța lui colibă,

și când au venit să-i ridice trupul

oamenii nu i-au găsit decât părul și dinții

Întregul corp i se transformase

într-un curcubeu de lumină.

În curând experimentele particulei lui Dumnezeu

vor adeveri toate aceste povești

o realitate greu de înțeles,

poveștile acestea despre materie către antimaterie.

Și apoi va trebui să platești taxe

pe soarele din gradina casei tale.

Mai bine să te bucuri de el acum cât încă e gratis!

Fructele iubiriiCitește această povestire GRATUIT!