Căderea

4 0 0Din nou

firimituri pe coaja albă de hârtie,

din nou

moartea târându-şi trupul prin albia lunii

privită ca renunţarea

umbra sa pare o năframă voievodală.

La durere însă se participă fără zgârcenie,

nu-i aşa?

din tot sufletul,

cum numai voinicii ştiu s-o facă

la vreme de beţie şi de nuntă

vin toate deodată

cu neamuri şi scroafe,

până şi judecăţile au modul lor elegant de

a-şi da arama pe faţă

sigur,

fiecăruia i se va dărui numai atât cât a înţeles

după sunetul inimii sale de javră

cât a adunat şi cât a iubit

zbaterea, trecerea, înălţarea

pe sânii lumii, pe propriile braţe, pe faţa

tuturor celor ce nu au contenit

a contempla nepăsători, în tăcere,

căderea

şi apoi,

în câtă pâine să te preschimbi Tu, Doamne,

când viaţa, aici, nici vie nici moartă, umilă

prihană,

ca o pasăre plânge în mâna vânătorilor ei?

o haită de lupi cât o mie de săbii îmi aleargă

prin sânge!

Voinicul în piele de javrăCitește această povestire GRATUIT!