Dobrogea

16 1 0Mădălinei

Vei veni şi te voi recunoaşte,

după obrajii tăi răsărindu-mi în palme ca melcii în răscrucea drumului,

după lumina zorilor arşi din ochii tăi ca două dimineţi pierdute de august,

după trupul tău de sirenă niciodată cuprins de ape,

după gustul de lut pe care ţi-l lasă sărutul în inima mea.

Elegii de la marginea lumiiCitește această povestire GRATUIT!