Vulturul

50 3 0


to Falcon

De-acum vârfurile teribile ale nopții

se pot toci

suntem din nou

cum ne-a clădit Dumnezeu,

oameni vii,

măsluiți de zile,

nimic nu s-a schimbat,

doar vorbele noastre mai pot ispiti

azi puțin spre stânga

mâine spre dreapta

un echilibru ciudat,

asemenea zeilor pe care-i slăvim

credem cu toții febrili

în tot ce visăm,

iarăși copii:

- Sufletul tău spre ce hotar nestăvilit se-ndreaptă?

- Eu?! ...mulțumesc, bine!

chiar și de aici de departe

iau rata spre ultima destinație posibilă,

spre... Horia Romană!

Elegii de la marginea lumiiCitește această povestire GRATUIT!