4 moi quan he trong y duc

1.9K 0 0

mối quan hệ y đức với:

- nghề nghiệp:

chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy, quy chế của cq đơn vị; tham gia các hoạt động xã hội của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xh.

có phẩm chất đạo đức nghệ nghiệp, trung thực, liêm khiết.

có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về kế toán. người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm, công việc được giao; không để xảy ra sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm.

có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của nn.

tham gia nckh; học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học.

- xã hội:

chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tham gia hoạt động xã hội của cơ quan, của nơi cư trú; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dich bệnh, cứu chữa người bị tai nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.

- khách hàng(đối tượng phục vụ):

khi tiếp xúc làm việc với khách, thái độ phải niềm nở tận tình, không gây khó khăn, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; giải quyết công việc phải kịp thời, đúng hẹn với khách theo quy định.

hướng dẫn khách các thủ tục thanh quyết toán đầy đủ, đúng chế độ (tránh để khách phải đi lại nhiều lần mất thời gian); phổ biến, giải thích cặn kẽ cho khách hiểu, nắm vững các quy định, chính sách, chế độ về tckt để cùng hợp tác làm việc.

- đồng nghiệp:

khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp.

không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc.

thực hiện quy chế dân chủ, thật thà, đoàn kết, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, không đùn đẩy trách nhiệm; sẫn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4 moi quan he trong y ducĐọc truyện này MIỄN PHÍ!