tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước:

8.5K 1 0

Câu: tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước:

Kế quả: ở miền bắc, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng sau 21 năm nổ lực phấn đấu, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xh đã đạt dc những thành tựu đáng tự hào. Một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa bc đầu dc hình thành. Dù chiến tranh ác liệt, bị tổn thất nặng nề về vật chất, thiệt hại lớn về người, song ko có nạn đói, dịch bệnh và sự rối loạn xã hội. văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục ko những dc duy trì mà còn có sự phát triển mạnh. Sản xuất nông nghiệp phát triển, công nghiệp địa phương dc tăng cường.

Quân dân miền bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, điển hình là chiến thắng lịch sử của trận " điện biên phủ trên ko" trên bầu trời Hà nội cuối năm 1972.

Miền bắc ko chỉ chia lửa với các chiến trường mà còn hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ địa của cm cả nc và nvụ hậu phương đối với chiến trường mnam

ở miền nam, với sự lãnh đạochỉ đạo đúng đắn của đ, quân dân ta đã vượt lên mọi gian khổ hi sinh, bền bỉ và anh dũng chiến đấu, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xluoc cua đe quoc My.Trong giai đoạn 1954-1960 đã đánh bại " chiến tranh đơn phương" của Mỹ- Ngụy, đưa cm từ thế giữ gìn llượng sang thế tiến công, giai đoạn 1961-1965 đã giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lc " chiến tranh đặc biệt" của Mỹ, giai đoạn 1965 -1968 đã đánh bại chiến lc " chiến tranh cục bộ" của Mỹ và chư hầu, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại pari, giai đoạn 1969-1975 đã đánh bại chiến lc " việt nam hóa chiến tranh" của Mỹ và tay sai mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân 1975 và chiến dịch HCM lịch sử, đạp tan toàn bộ chính quyền địch, buộc chúng phải tuyên bố đầu hang vô đk, phải phóng hoàn toàn mien nam.

Ý nghĩa lịch sử đối với nước ta là đã kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược ( tính từ năm 1954) , 30 năm chiến tranh cm( tính từ năm 1945), 115 năm chống đế quốc thực dân ptây( tính từ năm 1858), quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, giải phóng miền Nam, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thộ cho đất nc, hoàn thành cuộc cách mạng dtộc dchủ trên phạm vi cả nc, mở ra kỷ nguyên mới cho dtộc ta, kỷ nguyên cả nc hòa bình, thốngnhất, cùng chung nhiệm vụ chiến lc, đi lên chủ nghĩa xh, tang them sức mạnh vật chất, tinh thần, thế và lực cho cách mạng và dân tộc việt nam, để lại niềm tự hào sâu sắc và những kinh nghiệm quý cho sự nghiệp dựng nc và giữ nc giai đoạn sau, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của Đ và dtộc vn trên trường quóc tế.

Ý nghĩa đối với cm thế giới là đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của cnđế quốc vào chủ nghĩa xh và cách mạng thế giới kể từ sau cuộc cttg II, bảo vệ vững chắc tiền đồn phía đông nam á của chủ nghĩa xh, làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của đq mỹ, gây tổn thất to lớn cà tác động sâu sắc đến nội tình nc Mỹ trc mắt và lâu dài, góp phần làm suy íu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực đná, mở ra sự sụp đổ ko thể tránh khỏi của cn thực dân mới, cổ vũ mạnh mẽ ptrào đấu tranh vì mục tiu độc lập dtộc, dân chủ tự do và hòa bình phát triển của nhân dân thế giới.

+ bài học kn: thắng lợi của cuộc kc chôg Mỹ , cứu nước đã để lại cho Đ ta nhìu bài học kn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Mộtlà, đề ra và thực hiện đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xh nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả nc đánh Mỹ. đường lối đó thể hiện ý chí và nguyện vọng tha thiết của nhân dân mienbac, mien nam của ca dân tộc vn, phù hợp với các trào lưu của cm thế giới, nên đã động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh cảu tiền tuyến lớn với hậu phương lớn, kết hợp sức mạnh của nhân dân ta với sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ xâm lc.

Hai là, tin tưởng vào sức mạnh của dtôc, kiên định tư tưởng chiến lc tiến công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lc. Tư tưởng đó là 1 nhân tố hết sức quan trọng để hoạch định đúng đắn đường lối, chủ trương biện pháp đãnh Mỹ, nhân tố đưa cuộc chiến đấu của dtộc đi tới thắng lợi

Ba là, thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra biện pháp chiến đấu đúng đắn, sang tạo. để chống lại kẻ địch xâm lc hung mạnh, phải thực hiện chiến tranh nhândân. Đồng thời phải chú trọng tổng kết thực tiễn để tìm ra phương pháp đấu tranh, ppháp chiến đâu đúng đắn, linh hoạt, sang tạo.

Bốn là, trên cơ sở đường lối, chủ trương chiến lược chung đúng đắn phải có công tác tổ chức thực hiệngiỏi, năng động sang tạo của các cấp bộ đảng trong quân đội, của các ngành, cac địa phương , thực hiện phương châm giành thắng lợi từng bc để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Năm là, phải hết sức coi trọng công tác xây dựng đ, xây dung lluong cm ở cả hâu phương và tiền tuyến, phải thuc hiện liên minh ba nước đông dương và tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ ngày càng to lớn của các nc xhcn, của nhân dân và chính phủ các nc yêu chuộng hòa bình và công lý trên tg

tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!