Phân tích thời cơ trong Cm tháng 8-1945

13.8K 16 0

* Khách quan: thời cơ thuận lợi đã đến.

- Tháng 8-1945, quân Đồng minh tiến công quân Nhật  ở Châu Á – Thái Bình Dương .

- Ngày 6 và 9-8-1945 Mỹ ném  hai trái bom nguyên tử xuống Hiro6sima và Nagasaki.

Ngày 09/08/1945, Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc .

- Trưa 15/08/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng. Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai Nhật hoang mang.

- Điều kiện khách quan có lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến. Đảng đã tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu.          

* Chủ quan: Lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng

-          Trước tình hình phát xít Nhật liên tục bị thất bại.

-          Ngày 13/08/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa Toàn quốc,  ban bố : “ Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

-          Từ 14 đến 15/08/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng  họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa , quyết định các vấn đề đối nội và đối ngoại sau khi giành chính quyền

-          Từ 16 đến 17/08/1945, Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh , cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam  do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, lấy lá cờ đỏ sao vàng năjm cánh làm Quốc kỳ, bài Tiến quân ca làm Quốc ca .

Cơ hội ngàn năm có một mà Đảng và nhân dân ta đã tận dụng khi phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đó là hoàn cảnh thuận lợi của Chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh tan phát xít Đức, Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình dân chủ trên thế giới. Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật đã gục ngã.

Chủ quan :lực lượng CM đã sẵn sang . đảng lãnh đạo có quyết tâm cao 

Phân tích thời cơ trong Cm tháng 8-1945Đọc truyện này MIỄN PHÍ!