Bab 11

7.1K 68 1

Pukul dua pagi...

Rayyan tiba-tiba melalak.

Datin Zarina dan Rafa tergesa-gesa masuk ke bilik tetamu, bilik yang paling hujung, sama hujung dengan bilik Datin Zarina. Sementara Arissa siapkan susu, Rafa memujuk Rayyan bergilir-gilir dengan Datin Zarina. Rayyan hanya diam apabila Arissa menyumbat botol susu itu.

Itu baru pukul dua pagi.

Perempuan Paling BahagiaWhere stories live. Discover now