hình chiếu phối cảnh và thiết kế bản vẽ kĩ thuật

1.1K 0 0

BÀI 7:HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

I,Định nghĩa

1,Khái niệm

+HCPC là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

+ Đặc điểm của HCPC là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách sa gần của vật thể giống như khi quan sát trong thực tế.

2. ứng dụng của HCPC

-HCPC thường được đặt bên cạnh các hc vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng,để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu cống, đê đập…

3. Các loại HCPC

+ HCPC 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt của vật thể.

+ HCPC 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với 1 mặt nào của vật thể.

II,Phương pháp vẽ phácHCPC.

Các bước vẽ phác HCPC 1 điểm tụ.

+B1 vẽ đường chân trời tt, xác định độ cao của diểm nhìn.

+B2 chọn điểm tụ F’.

B3 vẽ hc đứng của vật thể.

B4 nối các điểm trên hc đứng với điểm tụ, A’F’, B’F’, C’F’, D’F’.

+B5 lấy điểm I’ trên F’ để xác định chiều rộng của vật thể.

+B6 từ điểm I’ vẽ các đường thẳng song song với các cạnh của vật thể.

+B7 tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện bản vẽ.

Chú ý

-Muốn thể hiện mặt bên nào của vật thể thì chọn điểm tụ F’ về phía bên đó của hc đứng.

-Khi F’ ở vô cùng, các tia chiếu song song nhau, hc nhận được có dạng hc trục đo của vật thể.

BÀI 8:THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT

I,Thiết kế:

Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

1. Các giai đoạn thiết kế: SGK

2, Thiết kế hộp đồ dùng dạy học:

a, Hình thành ý tưởng xác định đề tài:

Hộp đựng đồ dùng học tập

b, Thu thập thông tin:

- Hộp có chiều dài 350mm, rộng 220mm, gồm 3 bộ phận.

+ Ngăn đựng bút (1).

+ Ngăn để sách vở (2).

+ Ngăn để dụng cụ (3).

c, Chế tạo thử:

d,Phân tích, đánh giá:

e, Hoàn thiện bản vẽ: