hình chiếu phối cảnh và thiết kế bản vẽ kĩ thuật

3K 0 1

BÀI 7:HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

I,Định nghĩa
1,Khái niệm
+HCPC là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.
+ Đặc điểm của HCPC là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách sa gần của vật thể giống như khi quan sát trong thực tế.
2. ứng dụng của HCPC
-HCPC thường được đặt bên cạnh các hc vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng,để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu cống, đê đập…
3. Các loại HCPC
+ HCPC 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt của vật thể.
+ HCPC 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với 1 mặt nào của vật thể.
II,Phương pháp vẽ phácHCPC.
Các bước vẽ phác HCPC 1 điểm tụ.
+B1 vẽ đường chân trời tt, xác định độ cao của diểm nhìn.
+B2 chọn điểm tụ F’.
B3 vẽ hc đứng của vật thể.
B4 nối các điểm trên hc đứng với điểm tụ, A’F’, B’F’, C’F’, D’F’.
+B5 lấy điểm I’ trên F’ để xác định chiều rộng của vật thể.
+B6 từ điểm I’ vẽ các đường thẳng song song với các cạnh của vật thể.
+B7 tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện bản vẽ.
Chú ý
-Muốn thể hiện mặt bên nào của vật thể thì chọn điểm tụ F’ về phía bên đó của hc đứng.
-Khi F’ ở vô cùng, các tia chiếu song song nhau, hc nhận được có dạng hc trục đo của vật thể.BÀI 8:THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT

I,Thiết kế:
Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.
1. Các giai đoạn thiết kế: SGK
2, Thiết kế hộp đồ dùng dạy học:
a, Hình thành ý tưởng xác định đề tài:
Hộp đựng đồ dùng học tập
b, Thu thập thông tin:
- Hộp có chiều dài 350mm, rộng 220mm, gồm 3 bộ phận.
+ Ngăn đựng bút (1).
+ Ngăn để sách vở (2).
+ Ngăn để dụng cụ (3).
c, Chế tạo thử:
d,Phân tích, đánh giá:
e, Hoàn thiện bản vẽ:
II, Bản vẽ kĩ thuật:
1, Khái niệm:
Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bài dưới dạng đồ hoạ theo quy tắc thống nhất.
2, Các loại bản vẽ kĩ thuật:
-Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy móc và thiết bị.
-Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng.
3, Vai trò của bản vẽ kí thuật đối với thiết kế:
Trong quá trình thiết kế từ khi hình thành ý tưởng đến khi lập hồ sơ kĩ thuật cần qua các giai đoạn thiết kế như sau:
+Giai đoạn hình thành ý tưởng: vẽ sơ đồ hoặc phắc hoạ sản phẩm.
+Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm.
+Giai đoạn thẩm định: trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm.
+Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm.

hình chiếu phối cảnh và thiết kế bản vẽ kĩ thuậtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!