PSİKOLOJİ TERİMLERİ

En başından başla
                         

E
Egomani : Kişinin kendisiyle patolojik olarak uğraşması.

Egzibisyonizm (Teşhircilik) : Kişinin bedenini özellikle de cinsel organlarını göstermek için önüne geçemediği bir gereksinim duyması ile karakterize bir cinsel bozukluk.

Eidetic İmge : Önceden algılanan nesnelerin zihinde net bir şekilde canlandırılması. Neredeyse varsanı canlılığında görsel bellek.

Ejekülasyon : Erkekte boşalma.

Ekmnezi : Hatıraların bilinç alanına hücum etmesi durumu

Ekolali : Bir kişinin başkasının sözcük veya tümcelerini psikopatolojik olarak yinelemesidir. Tekrarlayıcı ve dirençlidir. Genellikle alay ediyormuş gibi görülür. Bazen çok kısa tekrarlar veya heceler olarak görülebilir.

Ekopraksi : Bir kişinin diğer kişinin hareketlerini patolojik olarak taklit etmesidir.

Ekstazi (Vecit=Esrime) : Yoğun kendinden geçme duygusu.

Ekstrovert : Dışa dönük.

EKT (Elektrokonvalsif Terapi): Aşırı duygusal çöküntü halindeki hastaların şakaklarına uygulanan orta şiddetteki elektrik şoku.

Ekuinofobi : At korkusu.

Elektif Mutizm : Seçici konuşmama.

Elektra: Kız çocuğun babasına karşı duymuş olduğu cinsel istek.

Elektroensefalografi ( EEG ) : MSS hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılan ve elektrotlar aracılığıyla çekilen beynin elektrik faaliyetlerini gösteren kayıt.

Endojen Depresyon : İç kökenli depresyon.

Enkoherans (Dikişsizlik) : Çağrışımlarda sapma parçalanma ve yarılma ile konuşma anlamsız bir hal alır.

Enkoherans : Düşünce akışının anlaşılamaz oluşudur. Sözcüklerin mantık zincirini veya gramatik bağlantıyı kaybetmesidir.

Enkontinans : Kişinin idrarını veya dışkısını tutamama durumu

Enkoprezis : Kişinin yineleyici olarak yatağına ve giysilerine dışkısını kaçırması.

Entoksikasyon : Yakınlarda alınmış bir maddeyle ilişkili kavgacılıkyargılama kusurları gibi uyumu bozucu davranışların ortaya çıkması durumu.

Enürezis (Yatak ıslatma ) : Kişinin yineleyici olarak yatağına ve giysilerine idrar kaçırması.

Envlüsyon Melankolisi : Yaş dönümü çökkünlüğü.

Epilepsi : Sara adıyla bilinen merkezi sinir sistemi ( MSS ) hastalığı.

Ereksiyon : Erkekte penisin sertleşmesi.

Eritrofobi : Kırmızı korkusu ( Yüz kızarması ile ilişkili )

Erotomani : Kişide birinin kendisine deli gibi aşık olduğu yolunda sanrısal düşüncedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Clerambault Sendromu olarak da bilinir.

Erotomanik Sanrılar : Tanınmış kişilerin kendisi ile ilgilendiği ve aşık olduğu şeklindeki sanrılardır.

Estrojen: Her iki cinsin adrenalin bezleri tarafından üretilen bir cinsel hormon.

Etkileme Sanrıları : Kişi kendisinde bulunan güçlerle çevresindekilerin davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebileceğine inanır.

Etkilenme Sanrıları : Kişi tüm davranışlarının çevreden gelen hipnotizma telepati radyo TVveya röntgen ışınları ile yönlendirildiğine inanır. Tersi de olabilir.

PSİKOLOJİ BİLİMİHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin