Author's Note:

Tell me you love me. It's another chapter so tell me you love me. Haha. I can't stay much but I'm definitely freaking out right now. So just tell me you love me even though I'm weird and freaking out! Haha.

But seriously, there's only one thing I want to tell you right now so please bear with me. All the memories are worth keeping... in glorious, awesome pages...

Soundtrack for this chapter: I Wouldn't Mind - He Is We

+ Siel Alstreim+

Chapter 45: Taking Shots

Hindi ako makapaniwalang pinaplano nila ang bagay na ito. Ito na yata ang pinakawalang kwentang planong narinig ko. Paano nila nagagawang pag-usapan ito at ikonsidera? Nanatili akong malayo sa grupo at sa halip ay naupo malapit sa kinaroonan ni Makki. Wala pa rin siyang malay. Lihim kong nahiling na sana ay gising na lang siya. Kung gising siya at naririnig niya ang mga naririnig ko, malamang tututol rin siya.

"First light of the day, we will take this plan. I don't want to see anyone panicking and cause delay. If you plan on doing that or you think you will have such a reaction, let me know. Cause I'll tie you up on one of these chairs and leave you behind," puno ng awtoridad na wika ni Zach. I rolled my eyes at him. I was starting to hate him! How could he approve of this? Uh! And why the hell was I asking such a stupid question? He was the Dark Monarch leader. Of course, he would take advantage of this!

"We will run and will never look back. Gawin natin ito hindi lang para sa sarili natin kundi upang iligtas ang mga kaibigan at kaklase nating maiiwan rito," wika ni Jamie. I liked her being brave and all that, but what the hell! Right now, I just wanted to have a fighting match with her. Even Mirden agreed with them! Tiningnan ko ang taong sentro ng usapang ito. Nakaupo lang siya at hindi nagsasalita. Of course he was the one who made the plan!

I was biting my nails, waiting for them to realize na mali ito. Ilang minuto pa nilang pinag-usapan ang mga gagawin bago nila napagpasyahang magpahinga. Mayroon pa kaming ilang oras bago lumiwanag ng tuluyan. Jin sat on my side.

"Unang gagawin natin paglabas ng Montello High ay humingi ng tulong sa mga awtoridad. I can talk to Detective Penber to deal with this," wika ni Jin. I just looked at him helplessly.

"We can't do this!" Matatag kong sabi.

"Alam kong nag-aalala ka sa kaniya. But he's Van Freniere. He didn't get the name for nothing, you know," wika niya.

Inihilamos ko ang kamay ko sa mukha ko. Gusto kong sabihin sa kaniya na sa ngayon, walang silbi ang pangalan ni Van. What was in a name! "Hindi mo naiintindihan!" Frustrated kong sabi.

"Naiintindihan kita, Summer. It is you who doesn't want to admit to yourself what you're feeling! You think you'll be less cool if yor're going to be true to your feelings?" Wika niya. I frowned at him.

"It's not about how I feel!" Mataas ang boses kong pagtanggi. Umiling siya.

Montello High: School of Gangsters (Published under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!