Đô thị hóa, công nghiệp hóa

2.5K 4 0

Câu 1: Đô thị hóa là gì ? Công nghiệp hóa là gì? Quan hệ giữa Cn hóa và đô thị hóa. Trình bày hệ quả tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hóa. Liên hệ tác động vs vùng quê hương sinh viên

Đô thị hóa là gì:

Là khu vực dân cư sống với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là phi nông nghiệp,sống và làm việc theo phong cách đô thị.

Đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính… địa phương, khu vực, đồng thời bao gồm nội thị và nội thành, ngoại thị, ngoại thành

Công nghiệp hóa là quá trình ứng dụng KHKT toàn bộ làm thay đổi phương thực sản xuất, lưu lượng sản xuất, phân công lao động tạo cho nên kinh tế phát triển.

+ Đô thị hóa: là quá trình chuyển đổi dân số, lao động từ kinh tế nông nghiệp sang các lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp như công nghiệp, dịch vụ…vv

Tác động hệ quả quá trình ĐTH.

-       Tác động tích cực.

o   Đô thị ra đời là úa trình tất yếu của thời kỳ CNH.

o   Đô thị là di sản văn hóa vật thể.

o   Là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

o   Hệ thống hạ tầng đồng bộ

o   Giá trị hàng hóa, tài sản, bất động sản cao.

o   Đầu tư vào đô thị sinh lợi lớn.

o   Thu hút lao động, việc làm thu nhập.

o   Hình thành các đô thị mới.

o   Tác động hỗ trợ xd  nông thôn mới.

-       Tác động tiêu cực.

o   Tạo nên bùng nổ dân số đo thị.

o   Phân hóa xã hội cao, tệ nạn xã hội tăng, an ninh xã hội giảm.

o   Giá cả sinh hoạt tăng, mực sống sinh hoạt dân nghèo xuống.

o   Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật quá tải.

o   Môi trường đô thị xuống cấp.

Đô thị hóa, công nghiệp hóaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!