THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỘ CAO:

1.6K 0 0

Đai nhiệt đới gió mùa:

-Có độ cao trung bình: +Miền Bắc lên đến độ cao < 600,700m

+Miền Nam lên đến độ cao 900-1000m

- Khí hậu:+khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 250C).

Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi, từ khô hạn đến ẩm ướt.

- Đất đai: Có hai nhóm đất:

+Nhóm đất phù sa chiếm 24% S đất tự nhiên of cả nc

+nhóm đất feralit vùng đồi núi thấp chiếm 60% diện tích đất tự nhiên of cả nc, phần lớn là đất feralit đỏ vàng hoặc nâu đỏ

- Sinh vật: các hệ sinh thái rừng nhiệt đới:

+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh chiếm ưu thế,  hình thành ở những vùng núi thấp mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, mùa khô không rõ. Rừng có cấu trúc nhiều tầng, động vật đa dạng

+ Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa: rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng thưa nhiệt đới khô. Các hệ sinh thái phát triển các loại thổ nhưỡng đặc biệt (hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường xanh trên đá vôi, rừng ngập mặn trên đất mặn, rừng tràm trên đất phèn, hệ sinh thái xavan, cây bụi gai nhiệt đới trên đất cát, đất thoái hóa vùng khô hạn).

THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỘ CAO:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!