For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

so sánh thuế, phí, lệ phí

3.7K 1 1

Tiêu chí

Thuế

Phí

Lệ phí

Khái niệm

thuế: Là 1 hình thức động viên bắt buộc của NN theo luật định nhằm tập trung 1 bộ phận thu nhập của các thể;pháp nhân vào NSNN để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu&phục vụ cho lợi ích công cộng

 phí: Là khoản thu nhằm thu hồi CP đầu tư cung cấp các dv công cộng k thuần túy theo qđịnh của luật&là khoản tiền mà các tổ chức cá nhân phải trả khi sd các dv đó

lệ phí: Là khoản thu gắn liền vs việc cung cấp trực tiếp các dv hành chính pháp lý của NN cho các thể;pháp nhân nhằm phục vụ cho cv quản lý của NN theo qđịnh của luật

Hình thức thu

thuế:= $, hiện vật hoặc = ngày công lao động

phí, lệ phí: = $

Bản chất

thuế: Mang tính bắt buộc, hoàn trả trực tiếp

phí, lệ phí: Khoản thu bắt buộc và phát sinh thường xuyên, trao đổi ngang giá

Tính pháp lý

thuế: Cao do cơ quan quyền lực cao nhất điều chỉnh

phí, lệ phí: Thấp đc điều chỉnh = các văn bản dưới bộ

so sánh thuế, phí, lệ phíĐọc truyện này MIỄN PHÍ!