Thoi co va thach thuc gia nhap asean

29.2K 24 5

A.Thời cơ:
-Khi gia nhâp ASEAN tạo thuận lợi cho Vn hoà nhập và cộng đồng khu vực, vào thị trường các nước ĐNA tạo cơ hội để để nước ta có điều kiện mở rộng hợp tác vs các nước lớn và các tổ chức khu vực trên thế giới : bình thường hoá quan hệ vs Trung Quốc, Mĩ, tham gia tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương(APEC)...
-Tạo thời cơ để Vn thu hút vốn đầu tư nước ngoài , mở ra cơ hội giao lưu hợp tác trên lĩnh vực KHKT, Công Nghệ để phát triển
-Mở rộng giao lưu hợp tác trên lĩnh vực VHNThuật cũng là cơ hội để Vn mở rộng thị trường trên thế giới và khu vực 
-Tăng cường an ninh quốc phòng trên đát liền cũng như trên biển

- Tao công ăn việc làm cho nhân dân 

- Nâng cao cải thiện đời sống của người dân

- Tiếp xúc với khoa học kỹ thuật hiện đại 

- Được bảo vệ trên đấu trường quốc tế

B. Thách thức:
-Song song với sự hợp tác song phương, đa phương, với nhiều nước trong và ngoài khu vực ASEAN, kèm theo đó là những vấn đề phức tạp về các loại hình văn hoá đồi truỵ xâm nhập, ảnh hưởng vào nước ta dưới nhiều dạng thức khác nhau khó phát hiện và nắm bắt nếu không cẩn trọng dễ bị ảnh hưởng nhất là trong giai đoạn xu thế hiện nay, Mặt khác một số vấn đề cạnh tranh không lành mạnh của một số phần tử xấu từ bên ngoài dễ dàng xâm nhập hòng phá hoại kinh tế đất nước, kéo theo là những âm mưu thù địch.... neeus chúng ta không xử lý và có những biện pháp hữu hiệu tăng cường sức mạnh về mọi mặt Kinh tế, văn hoá, giáo dục, chính trị thì nguy cơ ( thách thức ) tụt hậu của đất nước là rất lớn.
- Cạnh tranh khốc liệt 
- Sự chênh lệch về trình độ sản xuất, về thu nhập với 1 số nước trong khu vực như singapo, thái lan
- Sự khác nhau về thể chế chính trị

Thoi co va thach thuc gia nhap aseanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!