Khái niệm Tội phạm?

15.6K 1 0

Câu 18: Khái niệm Tội phạm? (Định nghĩa, phân loại Tội phạm)

Trả lời:

+ Điều 8 Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN năm 1999 hiệu lực thi hành từ 1/7/2000 đã định nghĩa tội phạm như sau: "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực hình sự trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chư quyền, thống nhất, toàn ven lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa".

+ Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999, tội phạm được phân loại như sau:

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Khái niệm Tội phạm?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!