Trách nhiệm pháp lí là gì? Căn cứ để truy cứu Trách nhiệm pháp lí?

39.7K 13 7

Câu 15: Trách nhiệm pháp lí là gì? Căn cứ để truy cứu Trách nhiệm pháp lí?

Trả lời:

+ Trách nhiệm pháp lí: là một loại quan hệ đặc biệt giữa nhà nước (thông qua các cơ quan có thẩm quyền) và chủ thể vi phạm, trong đó nhà nước có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt được quy định ở chế tài quy phạm pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật và chủ thể đó phải gánh chụi hậu quả bất lợi về vật chất, tinh thần do hành vi của mình gây ra.

+ Căn cứ vào mối quan hệ của trách nhiệm pháp lí với các ngành luật, ta có:

Truy cứu trách nhiệm hình sự khi: những người có hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành.

Truy cứu trách nhiệm dân sự khi: các chủ thể vi phạm trách nhiệm dân sự.

Truy cứu trách nhiệm kỷ luật khi: cán bộ, nhân viên, người lao động nói chung vi phạm kỉ luật lao động, kỉ luật nhà nước.

Truy cứu trách nhiệm hành chính khi: các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính.

Truy cứu trách nhiệm công vụ khi: các chủ thể vi phạm quy định công vụ, quy chế công chức gây ra thiệt hại cho quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bởi các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, bị công dân, tổ chức khiếu nại, khiếu kiện đòi bồi thường.

Trách nhiệm pháp lí là gì? Căn cứ để truy cứu Trách nhiệm pháp lí?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!