V O O R B E E L D 15 - Memorias teneo

283 22 12

Dit voorbeeld kan niet meer aangevraagd worden.

Dit is een cover voor de coverwedstrijd van sterrendief.

Dit is een cover voor de coverwedstrijd van sterrendief

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Het zijn twee bewerkte foto's door elkaar. Dit waren de originele:

 Dit waren de originele:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Eigenlijk ben ik hier nog niet helemaal tevreden over, maar ja

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Eigenlijk ben ik hier nog niet helemaal tevreden over, maar ja.

De wolken staan trouwens voor de verwarring in zijn hoofd, maar ook voor de brand die alles heeft veroorzaakt.

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!