Liên hệ thực tiễn

6.1K 8 2

Nhìn lại một cách tổng quát thì việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hệ thống quản lý của Huyện thời gian qua là khá tốt. Từ việc tổng kết đánh giá và đề ra chủ trương ... đều được thông qua cán bộ Đảng  viên và nhân dân đóng góp ý kiến thống nhất. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề thực hiện chưa được đầy đủ biểu hiện như : trong hệ thống quản lý có lúc thể chế quản lý đến sự tập trung quá cao thể hiện ở công cụ tác động đến đối tượng quản lý như chỉ thị, Nghị quyết ... Từ đó xuất hiện một số trường hợp  ở Huyện bộc lộ quan liêu, chuyên chế, độc đoán, áp đặt một cách máy móc làm cho đối tượng quản lý không phát huy được tính chủ động sáng tạo, dẫn đến năng suất hiệu quả không cao. Ngược lại cũng có không ít trường hợp  diễn ra còn xem nặng dân chủ quá mức, vượt trên dân chủ nên dẫn đến tình trạng thiếu tôn trọng kỷ cương, pháp luật làm cho hệ thống quản lý của huyện

Nguyên tắc tập trung dân chủĐọc truyện này MIỄN PHÍ!