My Binondo Girl After Two Years Chapter 7

8.9K 49 22
  • Dedicated kay arlyn0529

Chapter 7

  "Halika na at mag-breakfast ka muna bago ka pumasok sa office," anyaya ni Zheny kay Andy nang

makita niyang nakabihis na ito ng suit pang-opisina. Buhat nito si Sapphire na bagong gising at may

hawak pang baby blanket na pink.

  "Sige Nay, sandali lang po at hahanapin ko muna si Annika para mabantayan si Sapphire," paalam nito sa biyanan.

   "Sir Andy, nandito na po ako. Akin na po si Sapphire para mapakain ko na rin," kinuha nito ang bata sa amo.

  "Andy, nasaan na si Jade? Tinanghali yata ng gising," nagtatakang tanong nito.

 "Tinatamad raw siyang bumangon, antok na antok. Hinayaan ko na lang, Nay para makapagpahinga naman," nakangiting sabi nito.  

  "Hmm, sige kumain ka na at sasabayan ka na lang namin ng Lola Amor mo. Napansin ko lately

parang inaantok lagi iyang asawa mo, Andy," kaswal na obserba nito.

  "Oo nga po. Ang sungit pa, Nay! Nagalit nga nang ginising ko kanina, istorbo raw ako sa tulog

 niya. Kaya nga po ibinaba ko na si Sapphire para hindi siya maistorbo pa," sumbong nito.

  "Ewan ko ba sa batang iyan," iiling-iling na sabi ni Zheny. "Hindi lang ikaw ang sinusungitan niyan ngayon, Andy. Lahat dito sa bahay yata ay napapansin ang kasungitan niya ngayon."

  "Naku, hayaan na ninyo iyang apo ko," singit ni Lola Amor sa usapan ng dalawa.

   Patapos na si Andy ng almusal nang bumaba si Jade, magulo pa ang buhok nito. Naka white t-shirt at pajama na itim ito. Halatang tinatamad kumilos.

  "Andy, bakit hindi mo ako hinintay mag-breakfast," nakasimangot na reklamo nito.

  "Babe, sabi mo inaantok ka pa," nagtatakang tanong ni Andy.

  "Oo pero sinabi ko bang hindi ako kakain," iritadong baling nito sa asawa.

  "Huwag na kayong magtalo. Sige na Jade, umupo ka na dito para makakain," saway ni Zheny.

  "Ayaw ko na, mamaya na lang ako kakain pag wala na si Andy," naka-irap ito sa asawa.

  "Babe, ano ba ang kasalanan ko," naguguluhang sabi ni Andy. Napakamot ito ng ulo, naguguluhan sa inaasal ni Jade.

   Nilapitan niya si Jade para akbayan nang bigla itong lumayo sa kanya. Nakahalukipkip na tinalikuran siya.

  "Huwag ka ngang lumapit sa akin, ang tapang ng perfume mo at saka mabaho," asik nito.

  "Ha? Di ba ito ang favorite perfume mo para sa akin, actually ikaw pa ang bumili nito sa akin," paalala ni Andy kay Jade.

  "Eh, sa ayoko ng amoy mo ngayon, may magagawa ka ba?" inis na sagot nito.

 "Babe, ano ba ang nangyayari sa iyo," takang tanong ni Andy.

 "May sumpong lang iyan, Andy. Hayaan mo na at baka ma-late ka pa sa office kung iintindihin mo ang anak ko. Sasabay nga pala ako sa iyo ngayon at para present ako sa contract signing ni Ms.Salvador mamaya.

 Hindi na kumibo si Andy pero may hinala siya kung bakit ganoon ang kinikilos ni Jade ngayon. May sayang bumalot sa puso niya sa naisip na iyon.

 Nang tangkain niyang humalik sa asawa bago umalis ay umiwas uli ito. Wala nang magawa si Andy kung hindi pagpasensiyahan si Jade.

 "Babe, papasok na ako. I'll call you later from the office. Huwag kang magpapagod dito. Hayaan mo na si Annika ang magbuhat kay Sapphire muna," bilin nito sa asawa.

My Binondo Girl After Two Years (Completed Story)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!