Báo cáo kiểm toán

4.1K 0 1

13. Báo cáo kiểm toán là gì? Các yếu tố cơ bản?

* Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của một quá trình kiểm toán,nó thể hiện ý kiến nhận xét của KTV về BCTC mà họ đã kiểm toán.

* Các yếu tố cơ bản:

- Tiêu đề.

- Tên,địa chỉ công ty kiểm toán.

- Số hiệu báo cáo kiểm toán.

- Địa chỉ người nhận.

- Mở đầu báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo TC được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toánĐọc truyện này MIỄN PHÍ!