Tết Khải Nguyên

2.5K 120 7

Tết này tròn 4 năm rồi nhỉ !!!

Dù chỉ là KYO 1 năm nhưng tình củm của ta dành cho chúng nó rất nhìu thạt ra ta biết đến KaiYuan là nhờ chị học cùng lớp ngồi cùng bàn ấy.

Chúc chúng nó ngày càng yêu thương nhau có nhìu đường hơn cho ta nhé ^^

Chúc chúng nó ngày càng yêu thương nhau có nhìu đường hơn cho ta nhé ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!