CHAPTER: 9 (Fighting On My Own)

114K 4.1K 687

HUMINGA ng malalim si Check habang nakatingin sa nakasarang main entrance ng Prime University

HUMINGA ng malalim si Check habang nakatingin sa nakasarang main entrance ng Prime University. Inayos niya sa kanyang likod ang may kalakihang waterproof backpack na dala niya.

Nilingon ni Check ang mga estudyanteng papasok rin sana na gaya niya. Nakatingin ang mga ito ng masama sa kanya.

"Tsss! Dukutin ko kaya 'yang mga mata n'yo? Hindi ko kasalanan na masaraduhan din kayo. Doon sa mga kupal na PRIME kayo magreklamo!"

Pasimpleng umalis si Check sa entrance. Pinuntahan niya ang lugar kung saan pwede siyang makadaan. Iyon ay yung puno at pader na itinuro ni Yohan sa kaniya.

Akala niyo ha! Paminsan wais din 'to uy!
Ngumisi si Check.

Ibinaba ni Check ang dala niyang backpack. "Magpapaka-girl scout ako ngayon. Nakahanda ako!"

Tiningala ni Check ang may kataasan din na puno. Luminga muna siya sa paligid bago niya inihagis sa sanga yung inilabas niyang lubid sa kanyang backpack.

Muli niyang isinukbit ang backpack sa kanyang likod. Pinagsalikop niya ang magkabilang dulo nung lubid at saka niya ginamit iyon bilang pangsuporta sa pag-akyat niya ng puno.

"Wew! Thank you Lord!"

Napabuga ng hangin si Check nang makaapak na siya doon sa sanga. Kailangan niyang kunin yung lubid pabalik kung kaya't naisipan muna niyang ibaba yung mabigat niyang backpack doon sa tuktok nung pader.

Pagkahila ni Check sa lubid ay dahan-dahan siyang lumipat doon sa pader at pagkatapos ay ibinalik niya yung ginamit niyang lubid sa loob nung backpack. Ang susunod na niyang gagawin ngayon ay ang pagtalon sa kabila ng pader.

Binuhat ni Check yung backpack niya at basta na lang niyang inihagis iyon sa baba.

"Aww! Sh*t!"

Nagulat si Check sa sigaw na nanggaling sa ibaba. Na-out of balance siya kung kaya't napahilis ang paa niya na nakaapak sa tuktok ng pader. Hindi pa man siya nakahandang tumalon ay nahulog na siya mula sa itaas.

Nadaganan ni Check si Yohan.

Nakangiwi habang nakasapo si Yohan sa likod ng ulo nito dahil nauntog iyon sa damuhan. Si Check naman ay dilat na dilat habang nakatingin sa mukha ni Yohan.

"Grabe ka. Binagsakan mo na nga ako ng bag mo, dinaganan mo pa ako," ani Yohan habang nakatingin sa tulalang mukha ni Check.

"Malay ko bang nagpapaka Juan Tamad ka dito sa ibaba. Ayan nabagsakan ka tuloy!"

Agad na tumayo si Check at pinagpag ang kanyang damit pagkatapos ay isinukbit niya ang kanyang backpack kasabay ng kanyang pagtalikod.

MS.RIGHTBasahin ang storyang ito ng LIBRE!