Chapter 13: No more Pretentions

2.3K 55 13

A/N:

At ang pagbabalik ng dalawa haha tagal ko rin na tinengga ito pero dahil tapos na MVD ay masusubaybayan na naman natin ang kanilang kwento bwahahah XD

NANG magawa na nilang i-explain ni Aveial ang lahat ng mga nangyare kay Renan ay tila hindi pa rin ito makapaniwala sa mga narinig nito sabagay kahit naman siya ang tataningin kahit sa sarili niya hindi niya magagawang paniwalaan ang sinabi ng binata kung hindi niya na-experience ang lahat.

"So that was what really happened." sabi ni Renan.

"It may be really imposible but it really happened." aniya sa kapatid.

"So that means your just a mortal now."

"Yes, kaya wag ka nang masyadong magtaka kung bakit O.A. maka react ang mga 'yan sa akin." nginuso niya ang mga lalaking tahimik na nakamasid sa kanila.

"But how come that you still smell like a vampire?"

"There is a special perfume that Reese gave to us at para maitago ang katauhan ng tatlo bilang half breeds."

Tumingin ito sa mga kasama niya. "So you mean Rina was by two.."

"No my parents were just humans," sansala rito ni Jerome.

Then her brother realize what he really is. "Your a hybrid." kapagkuwan nito. "The King already told me that the prince had cooperated with a escaped hybrid in order to know what's really happening behind there backs I just didn't expect that you were connected with my sister."

"Well, suprise, suprise." Jerome said sarcastically then there and then alam niyang hindi magkakasundo ako mga ito. Ang totoo wala pa yatang nakakasundo ang sa mga tao sa paligid niya ang kuya niya.

"Kuya, wag ka namang ganyan sa kapatid ko." sinadya niyang tagalog ang salita niya para pagsabihan ang kanyang kapatid.

"Kapatid mo rin kaya ako."

"Kuya." she look sternly on her brother.

"Oo na." kapagkuwan ay nanahimik ito sa isang tabi habang sila ay kinausap si Renan tungkol sa mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon kaso pakiramdam talaga niya ay tila may iniiwasan ito tuwing tinatanong niya kung nasaan na ang ama.

Nang magawa nilang makausap at ipaliwanang ang lahat sa kapatid ay saka na nagpasya si Aveial na umalis tugging along his two asungots. Noon lang din niya napansin na kasama na ng mga ito si Cristine at magkahawak ang kamay nito at ni Marlon. Oookay something's definitely fishy about this two but oh well she knows Marlon at mas ito ang pipiliin niyang magustuhan ni Cristine kaysa naman sa babaerong si Jeff.

Pero hindi niya mapigilang mapabuntong-hininga. "Ave pede ba hindi naman ako mawawala sa mo so stop clinging to me like a freaking monkey!"

"Geez, masama ba? Saka ang tagal kaya natin na hindi nagkita." he said pouting like a child, geez it's been six years yet he doesn't change even a bit.

"And who's fault was that?" taas kilay na tanong niya and she just see Ave put his mouth in a imaginary zipper.

Nang makarating na sila sa pintuan ay agad na mahigpit na humawak sa kamay niya. "Oh, anong meron nagtatakang tanong niya rito?"

"Sasama ka sa'min"

"Ave, bahay ko 'to kaya dapat lang na nandito ako 'no." aniya.

"Rina, kailangan mong sumama sa'kin para maipakilala kita sa mga magulang ko."

Tinaasan niya ito ng kilay. "Your real parents?"

"Yup, they are waiting for us kaya hindi iwanan mo muna dito ang kapatid mo, saka kailangan pa niyang bantayan si Issa, hindi ba?" pinandilatan nito ang kapatid niya na tinugon lang nito ng ismid. 

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!