Trường Z

2.1K 105 37

Sau đây ta sẽ giới thiệu về trường Z - trường của 12 nhân vật chính của chúng ta đang học

Ảnh trên là cổng trường nha

___________________ta là đường phân cách giới thiệu _____________________

_Sân trường - cũng là nơi để học thể dục

_Sân trường - cũng là nơi để học thể dục

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Sân trước

_Sân trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Sân sau

_Hành lang để giầy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Hành lang để giầy

_Hành lang để giầy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Hành lang

_Hành lang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngốc! Tôi Yêu Em!!! - Lãnh Tuyết Nguyệt NgưĐọc truyện này MIỄN PHÍ!