ONE

16.3K 262 20


COPYRIGHT ©2016 BY RhanTheBookBunny

Reproduction or usage of this work in whole or in part or in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereinafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission from the author.

This is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are the product of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, business establishments, events, or locales is entirely coincidental.

Author's note:

This is my very first story in this account my dear readers. I had an account here before pero dahil medyo busy, kinalawang na.

I hope you will like this.

Pwede po kayong mag-comment or mag-vote at nang malaman ko naman po kung ano ang masasabi n'yo sa story ko. It's up to you. Hope you will enjoy. :)

----------"Pipoy, ano ba?" Kanina pa tumatahol ang Shi Tzu dog ni Bunny at pinagdiskitahan na naman nito ang blanket niya. "Pagod na pagod pa ako! Gusto ko pa matulog..."

Day off ngayon ni Bunny

Day off ngayon ni Bunny. Gusto niyang bumawi ng pahinga kasi sa nakaraang dalawang Linggo, wala siyang ibang inatupag kundi trabaho. Sunday ngayon kaya may isang araw lang siyang break at bukas na bukas ay balik na naman siya sa pakikipagbakbakan sa trabaho niya sa opisina nila. She worked as an assistant to the editor-in-chief in the most higly-merited fashion magazine in the Asia: The "Rave" magazine.


Malapit nang mag-summer season kaya marami na namang samples ng mga cosmetics, wardrobes, shoes at iba pang accessories ang ipapadala sa opisina nila. Mid-January pa lang ay nag-plot na sila mga dapat nilang gagawin para sa March issue. Hindi lang kasi basta summer issue ang ilalabas nila, kasabay din kasi niyon ang golden anniversary ng Rave magazine.


Being the assistant to the editor-in-chief was no easy. It was her responsibility to provide additional help to the editor-in-chief.

If Only She Knew [COMPLETED]Basahin ang storyang ito ng LIBRE!