môi trường vi mô la gì ? hãy đi sâu phân tích quản trọng nhất của môi trường vi mô

23.5K 2 0

môi trường vi mô la gì ? hãy đi sâu phân tích quản trọng nhất của môi trường vi mô

- môi trường vi mô là những lực lượng những yếu tố có quan hệ trực tiếp với từng công ty và tác động đến khả năng phục vụ khách hàng của nó .

* phân tích yếu tố khách hàng : khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong môi trường vi mô vì họ là người để đạt yêu cầu , mong muốn , họ là người lựa chọn tiêu dung sphẩm , dịch vụ của doanh nghiệp là người đánh gía chất lượng sphẩm , dịch vụ của DN .

Các loại khách hàng :

- người tiêu dung là người mua sắm và tiêu dung những sphẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu và ước muốn cá nhân

- người trung gian : là các cá nhân tổ chức kinh tế mua hàng để bán kiếm lời

- người sx : là các cá nhân , các tổ chức kinh tế mua hàng nguên nhiên vâtk liệu , tiếp tục ra công chế biến

- Đảng , chính phủ : mua hàng phục vụ công tác quản lý

Khái niệm hành vi khách hàng : ngưòi tiêu dung là những biểu hiện thái độ , quyết đinh của nguời tiêu dung trong quá trình tìm hiểu và đánh giá sphẩm nhằm thoả mãn nhu cầu.thức chất n/cứu hành vi khách hàng người tiêu dung chính là n/cức cách thức mà mỗi người tiêu dung sd thời gian, tiên bạc, sức lực để mua sắm hàng hoá .

N/cứu hành vi bao gồm các nội dung:

- n/cứu các nhân tố ảnh hưởn tới hành vi người tiêu dung từ đó giúp nhà MKT biết đc tại sao 2 khách hàng vào cùng cửa hàng , cùng có nhu cầu... lại chọn sản phẩm ko giống nhau

+ n/cứu quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dung

nhận biết nhu cầu : n/cứu vận động này giúp cho nhà MKT biết nhu cầu nao la cấp bách , cần biết

thu thập thông tin : nhà MKT fải biết đc các nguồn thông tin người mua có thể tiếp cận từ cá nhân , thông tin thương mại, thông tin phổ thông... tiếp đến tìm hiểu cường độ thu thập thông tin , phương tiện thu thập thông tin .... Trên cơ sở đó thết kế thông điệp quảng cáo cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Đánh giá thông tin thu thập : n/cứu , tìm hiểm tiêu thức mà khách hàng căn cứ vào để lựa chọn sphẩm , thương hiệu , thuộc tính gía trị của sphẩm ... từ đó giúp cho nhà MKT lựa chọn cách thức tác động phù hợp

Quyết định mua : tìm hiệu nhân tố tác động đến giai đoạn này , làm ảnh hưởng đến việc ra quyết định mua hàng , thực tế cho thấy tác động của MKT vào giai đoạn này đạt hiệu quả cao nhất

Ứng xử sau khi mua : MKT theo dõi việc tiêu dung sphẩm của khách hàng để hướng dẫn sd , tìm ra ưu khuyết điểm của sphẩm , từ đó tìm ra hướng cải thiện và xây dựng đc môi quan hệ tốt với khách hàng trong KD.