Para sa aking Sarili

7.9K 10 1
                  


Aking ikinukubli ang mga bawat panaghoy

Sa aking sarili, Patuloy ang parin daloy

Kabataang nakaraan, Sa akin nag-bigay daan

Patungo sa kasalukuyang pinaglalaanan.

Mga nakaraang bata pa'y di na nais balikan

Bawat ala-alang aking pinanghahawakan

Sa saglit pa'y dumungis sa aking nakaraan

Ngunit maayos na pag-iisip ang kina-kailangan

Dito 'ko napag-tanto at nakapag-isip ng wasto

Para sa aking sarili at mga magiging pagbabago nito.

Nais 'ko magpatuloy ang mga pagbabagong ito

Dahil marami pang pag-subok ang kakaharapin 'ko.

Tula na galing sa pusoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon