For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Reviewer in Fil. Kasaysayan Ng dula

23.7K 59 37

 Kaligirang Pangkasaysayan

ng Dula

Ang Drama o Dula ay nag-ugat sa salitang griyego na ayon sa diksyunaryo, ang ibig sabihin ay akdang pampanitikan na inilalahad sa pamamagitan ng wika at galaw ng mga tauhang gumaganap.

              Ang Drama o Dula ay nagsisimulang lumaganap sa Pilipinas noong mga unang taon ng pananakop ng mga Amerikano.          

             Matutunghayan ang mga sumusunod bilang sangkap ng isang dulang pangtanghalan:

• Tagpuan- Panahon at pook kung saan nagaganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula.

• Tauhan- ang mga kumikilos at nabibigay-buhay sa dula, sa tauhan umiikot ang mga pangyayari.

• Tunggalian- maaaring sa pagitan ng mga tauhan o tauhan laban sa kanyang paligid o tauhan laban sa kanyang sariling kahinaan.

• Kasukdulan- sa bahaging ito nasusubok ang kakayahan at katatagan ng tauhan, sa bahaging rin ito pinakamasidhi o pinakamabugso ang damdamin ng mga tauhan o kaya ay nasa sukdulan ang tunggalian.

• Kakalasan- ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan ng mga suliranin at pag-aayos sa tunggalian.

• Kalutasan- sa bahaging ito nalulutas at nawawakasan ang mga suliranin.

               Ang Kasaysayan ng Dulang Pilipino ay isinilang sa lipunan ng mga katutubong Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop. Ayon sa mga mananalaysay, ang mga katutubo’y likas sa mga awit, sayaw at tula. Gayundin, sila ay mayaman sa epikong bayan na kalimata’y isinasalaysay sa pamamagitan ng pag-awit. Ang mga awit,sayaw at ritwal ay karaniwang ginaganap para sa pagdiriwang ng kaarawan, binyag, pagtutuli; ligawan, kasalan, kamatayan; pakikipagdigmaan, kasawian,pananagumpay; pagtatanim, pag-aani, pangingisda at iba pa. 

Mga uri ng dulang pilipino

Mga Katutubong Dula

Dula sa panahon ng kastila

Dula sa panahon ng amerikano

Bikal at Balak

Karilyo

Bayok at Embayoka

Kasayatan

Dallot

Pamanhikan

Dung-aw

Hugas Kalawang

Daling-Daling

Dula sa panahon ng kastila

Moro-moro

Senakulo

Karagatan

Duplo

Salubong

Reviewer in Fil. Kasaysayan Ng dulaRead this story for FREE!