NHO RUONG VOLAM

5.2K 0 0

Toàn tập điểm nhớ rương - 13-06-2007, 01:40 PM

--------------------------------------------------------------------------------

11-20

thiếu lâm - dương châu

thiên vương - nam nhạc trấn

ngũ độc - lâm an

đường môn - thành đô

nga my - thành đô

thúy yên - đại lý

cái bang - tương dương (em nào 1x mà có gan luyện ở đây ko?)) , thử 1 lần đi bạn sẽ biết ngay mà)

thiên nhẫn - biện kinh

võ đang - tương dương

côn lôn - biện kinh

dược vương cốc - biện kinh

hoa sơn - phượng tường

hẻm mộc nhân (ở thiếu lâm) - dương châu

nam nhạc trấn - nam nhạc trấn

nhạn đăng sơn( ở long tuyền thôn) - đại lý

thiên nhẫn tầng 1 - biện kinh

thiên nhẫn tầng 2 - biện kinh

[Để xem được link ]

21-30

kiếm các tây bắc (phượng tường) - phượng tường

kiếm các tây nam (ở thành đô) - thành đô

kiếm các trung nguyên (biện kinh->phục ngưu sơn tây->thiên tâm động->kiếm các) - dương châu

la tiêu sơn (ở long tuyền thôn) - đại lý

vũ lăng sơn (ở ba lăng huyện) - phượng tường

tần lăng (phượng tường) - phương tường

phục lưu động (ba lăng->vũ lăng sơn) - phượng tường

bạch thủy động (ba lăng->vũ lăng sơn) - phượng tường

31-40

tuyết báo động (phượng tường->long môn->dược vương cốc) - dương châu

yến tử động (ba lăng->miêu lĩnh) - phượng tường

thục cương sơn (dương châu) - dương châu

[Để xem được link ]

41-50

điểm thương động tầng 3 (đại lý->điểm thương sơn) - đại lý

kinh hoàng động(thành đô->kiếm các) - phượng tường

phục ngưu sơn tây(biện kinh) - dương châu

thiếu lâm mật thất(chỉ dành cho thiếu lâm) - dương châu

51-60

hưởng thủy động (thành đô->thanh thành) - thành đô

thiên tam động (biện kinh->phục ngưu) - dương châu

sơn động dưới đáy động đình hồ tầng 1 2 (ba lăng->thiên vương) - nam nhạc trấn

61-70