Keď sa budeš smiať, bude sa s tebou smiať celý svet. Keď budeš plakať,budeš plakať sám.

Lolly.[JB]Read this story for FREE!