Lat tai li Lat

344 24 3


Lat Tai Li
Lat Tai Li
Tam plom!

Mak minah balik kampong
Namanya sotong!
Beranak dalam tong!
Keluar anak patong!
Takut dengan pocong!
Gaji beribu angkat empat!
ZAKAT dah bayar ke belom?!

OoooooSom!

#Buat sendiri
#JANGANCOPY
#Copydosa

Lawak Tak LawakRead this story for FREE!