Reminders

270K 2.8K 143
                     

As of July 2018, wala na pong copies ng JTB. Just keep posted sa Eydee Aldea Sandoval na account sa facebook kasi baka biglang magkaroon ng extra copies :) Thank you x 

**

Facebook Account: Eydee Yapchengco

Facebook Page: Eydee's Stories

Twitter: beeyotchWP

Instagram: aryesaaaaa

Just The Benefits Self-PublishTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon