Hello

1.2K 37 0

Giới thiệu nè:
Au: minhh_ha ( gọi au là Lầyy nha ^^)
Thể loại: Boy love ( dị ứng vui lòng click back )
Couple: Đại Nhân-Thanh Duy ( chính ), Kelvin-Tronie ( phụ nhưng đất diễn hơi bị nhiều 😂 )
Và 1 số nhân vật khác nữa
______Phân cách lalala~_____
Giới thiệu: Một người lạnh lùng như bóng đêm, một người năng động như ánh mặt trời. Họ phải lòng nhau, nhưng định kiến xã hội ngăn cách họ. Liệu họ đến được với nhau?

NHÂNDUY | Mãi Mãi Bên NhauĐọc truyện này MIỄN PHÍ!