Prologue

4.8K 111 2

What can you say about gangsters?

Mamamatay tao?

Mahilig sa resbak?

Lalabas sa gabi?

Siguro wala pa kayong nalaman na isang girlgroup na artista, studyante, pero higit sa lahat...they are GANGSTERS pala?

May pagkaugali sila sa sinasabi ni author sa taas, pero may dagdag pa....sila'y mababait kahit na masungit, nakakatawa..at etc. nalang dahil malalaman niyo lang naman sa story.

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

Pero siyempre mawawala paba ang Night in Shining Armor daw?

Normal lang naman ang pamumuhay nila, puno ng kayabangan at katatawanan ang grupo nila. Sila'y mahilig din sa resbak!, yung tipong pangdipensa lang?..but they're not gangsters.

But what if the two group meets?

Mga cold gangsters...plus...mga mayayabang at nakakatawang mahilig sa resbak na group of boys?

Makayanan kaya ng mga girls ang kakulitan ng mga boys nato?

At higit sa lahat?

...... may mamumuo kayang LOVE??? 

I Fell In Love To A Gangster [COMPLETED]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon