Cemil Meriç-Jurnal1

5.2K 40 6

Jurnal

Cemil Meriç

BÜTÜN ESERLERİ 1

Cilt 1 • 1955-65

6 . BASKI

CEMİL MERİÇ, kendini "Yazar ve hocayım. Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete

sunmaktır" diye tanımlayan özgün bir fikir adamıdır. 1916'da Hatay'da doğdu. Ailesi Balkan Savaşı

sırasında Yunanistan'dan göçmüştü. Fransız idaresindeki Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan

Antakya Sultanisi'nde okudu. Tercüme bürosunda çalıştı, ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yaptı.

İstanbul'a gidiş gelişlerinde Nazım Hikmet, Kerim Sadi gibi Türk sosyalistleriyle ilişkiye girdi. Stalin'in

Teori ve Pratife'ini çevirdi. "Hatay hükümetini devirmeye çalıştığı" suçlamasıyla yargılanıp hapis yattı.

1940'da İstanbul Üniversitesi'ne girip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Mükemmel düzeyde

Fransızca okuyup yazan Meriç, İngilizceyi anlıyor, Arapçayı -kendi ifadesiyle-"söküyor"du. Elazığ'da

(1942-45) ve İstanbul'da (1952-54) Fransızca öğretmenliği yaptı. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün,

Ayın Bibliyografyası dergilerinde yazmaya başladı. İÜ'de okutmanlık yaptı (1946-74), Sosyoloji

Bölümünde ders verdi (1963-74). 1955'de, gözlerindeki miyopinin artması sonucu görmez oldu, ama

olağanüstü çalışma ve üretme temposu düşmedi. 20. Asır, Dönem, Yapraklar, Yeni insan, Kubbealtı, Türk

Edebiyatı dergilerinde yazılan yayımlandı. Hisor dergisinde "Fildişi Kuleden" başlığıyla sürekli denemeler

yazdı. 1974'de emekli oldu ve yılların birikimini ardarda kitaplaştırmaya girişti. 1984'de önce beyin

kanaması, ardından felç geçirdi, 13 Haziran 1987'de vefat etti. İlk telif eseri Balzac üzerine küçük bir

incelemeydi. Hint Edebiyatı (1964) daha sonra Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha basıldı. Saint-

Simon, tik Sosyolog tik Sosyalist, 1967'de çıktı. 1974'den sonra yayımlanan kitapları şunlardır: Bu Ülke(1974, 5 baskı), Ümrandan Uygarlığa (1974, 2 baskı), Magaradakihr (1978,2 baskı), Kırk Ambar (1980),

Bir Facianın Hikâyesi (1981), Işık Doğudan Gelir (1984), Kültürden İrfana (1985). Cemil Meric'in

kimisinin izini kendi de yitirdiği ve "kitapçıda kayboldu"*diye andığı çok sayıda çevirisi arasında Uriel

Heyd'in Ziya Göljalp. Türk Milliyetçiliğinin Temelleri (1980), Thornton Wilder'm Köprüden Düşenler

(1981) ve Maxime Rodinson'un Batı'yı Büyüleyen İslâm (1983) adlı eserleri sayabiliriz.

İletişim Yayınları 189 • Cemil Meriç Bütün Eserleri 1 ISBN 975-470-279-5

1. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. Ş. Ağustos 1992

2. BASKİ ©İletişim Yayıncılık A. Ş. Eylül 1992

. 3. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. Ş. Ekim 1992 '

4. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. S. Kasım 1992 .

5. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. S. Kasım 1993

Cemil Meriç-Jurnal1Bu hikayeyi ÜCRETSİZ oku!