Chapter 37. Reconciliation

Start from the beginning

"Vance...Bryce..." patakbo akong lumapit at yumakap sa kanila.

"God, we missed you!" si Vance

"Hello there, old man!" bati ni Bryce kay Dad nang matapos ang yakapan namin.

Tumawa ng mahina si Daddy.

"How are my twin rascals?"

"Good. And you?"

"Better..."

Lumapit kaming lahat sa kama.

"How did you know I'm here?" tanong ni Dad sa dalawa.

Nagtaka rin ako kung paano silang nandito dahil usually ay mahirap papuntahin sa kung saan-saan ang mga ito, given their demanding works and hectic schedule. Kung magta-travel naman ang mga ito ay panandalian lang, and that's why madalang kaming nagkikita-kita.

"Your daughter's beloved boyfriend." nakangising sagot ni Vance

"What?" marahas akong tumingin sa dalawa.

"Your boyfriend? Mr. Tyrell?" ulit ni Bryce

"Z-Zeus?"

"No. Leonardo Tyrell. Is there any other Mr. Tyrell besides him and his father? Or would you prefer his Dad?" Bryce said with sarcasm.

"B-but how?" hindi parin makapaniwalang tanong ko.

"Goodness, Sophie...you don't know Zeus's connections. He's a very powerful man, that's why I've arranged for you to marry him in the first place." si Dad

"Wait, hold on. That guy...is supposed to be your fiance?" si Bryce

Humarap sakin si Bryce na nakakunot ang noo.

"That guy...is the man you're madly inlove with? Your boyfriend is your fiance?" si Vance

Isa pang hindi makapaniwalang tingin ang ibinigay sakin ng huli. Para lang akong nakatingin sa iisang tao, buhok at porma lang ang pagkakaiba.

"I had that look a few days ago. If it wasn't for Dad, I wouldn't find out."

"Small world, huh?" nakangising sabi ni Daddy

At pagkatapos ay tumawa ang tatlo, leaving me with a genuine smile and a big relief in my heart.

Never kong naimagine na magre-reunion pa kaming apat pagkatapos ng lahat ng nangyari. My Dad most of all, I couldn't imagine that we'll be sitting in one place together...sharing one kind of emotion.

And Z...

I don't know how much he has done for me...but I'm grateful. So grateful na parang gusto ko na siyang hanapin at paghahalikan ang mukha niya dahil sa saya.

I will talk to him later. For now, I want to savor the moment.

"I want to visit your mother's grave. Pwede niyo ba akong samahan?" si Dad maya't maya

"Sure...when you regain a little flesh Dad." si Bryce

"Maybe after a week or so, we'll take you there." si Vance

"Good. I'll double my meals."

"Dad, you should take 10 times. You're too skinny even to walk." si Bryce

"You know, I could have thrown you out of the room, Bryce Matthews." sabi ni Dad at tumawa ng malakas

"Yup. Lucky for me."

And then we all shared the same laugh.


Hours later, nang makapagpahinga na si Daddy at payapa na ang tulog niya ay napagpasyahan naming magkapeng magkakapatid sa veranda.

The first few minutes were the silence of contentment. We just stared the nothingness with adoration. It's been forever since the last time we felt like this.

"Well...? Meeting Dad again wasn't as bad as I imagined." si Bryce ang unang bumasag ng katahimikan.

"Me too..." mahinang sang-ayon ko

"It's just so sad, you know, to see him that way." si Vance

Sa kanilang dalawa kasi ay si Vance ang mas sensible ang point of view, while Bryce put humor in everything.

That's why I love them both...


"All those painful years were washed away the moment I saw him..." sabi ko

"That was your problem, you thought you were the only person who suffered the consequences." seryosong sagot ni Vance

"What's that supposed to mean?"

"We suffered too, little sister...not just you. But we have forgiven him a long time ago before we even found out that he was sick."

"How did you do it?"

"How did we do what?" si Bryce

Humugot ako ng hininga bago sumagot.

"Forgiving him...that easily. How did you do it?"

Nagkatinginan ang dalawa bago napunta sakin ang tingin nila.

"Well, for one thing...nobody's perfect. Secondly, we're men. We're just men. We make mistakes. We're not saints. We have needs and so do women. Lastly, we're just mere human, princess." si Bryce

Tumingin ako kay Vance kung ano ang masasabi niya tungkol sa sagot ni Bryce.

He just shrugged his shoulders.

"Bry's got a point, you know."

That struck me.

May punto sila...

To think na umasta akong parang inako ko ang lahat ng sakit na naranasan ni Mama...siya na mismong nagsabing dapat kong patawarin si Dad.

Hindi ko manlang naisip na may mga damdamin din ang mga kapatid ko, na kagaya ko ay mga biktima rin ng mga pangyayari.

To think na pati si Z ay nadamay sa kagagahan ko...

How selfish of me...

Kailangan ko nga talagang bumawi sa kanya, sa lahat ng nasabi ko sa kanya, sa lahat ng bagay na nagawa niya.


"You have a good guy, by the way. You must be very important to him if he had to find us for Dad." nakangiting sabi ni Vance

"Y-yes..." nahihiyang sagot ko.

Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Pagkatapos ko siyang pagsalitaan ng ganoon, ewan ko lang kung may natitira pa akong importance sa kanya.

"Don't ever do something to lose him. A man like that is hard to find. We wouldn't want someone less worthy of you." seryosong sabi naman ni Bryce

Natahimik ako.

Too late...

May nagawa na akong ikamamatay ng feelings niya sakin. I've hurt him and now he's gone cold. Ngayon ay hindi ko alam kung paano babawiin ang nagawa ko sa kanya.

But I'll find a way for us to start again...

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!