Gücüne Güç Katmaya Geldik

303 28 4

Gücüne güç katmaya geldik
Formanda ter olmaya geldik
BEŞİKTAŞ seninle ölmeye geldik
BEŞİKTAŞ 🙌🙌🙌

BEŞİKTAŞWhere stories live. Discover now