///Prison I///

Začít od začátku

,,To s tím nemá co dělat! Zamilovala se do mě a já s ní už nechtěl mít nic společného! Chtěla vztah, a to sem přeci nepatří!'' bránil jsem se hlasitě.

,,Čili přiznáváte, že jste s ní byl v minulosti v blízkém kontaktu?'' zeptal se vítězně a ústa se mu vytvarovaly do zlomyslného úšklebku. Zavřel jsem oči a povzdechl si.

,,Ano,'' hlesl jsem tiše.

,,Ano? A to je vše?''

,,Na nic víc jste se neptal!'' zašeptal jsem nakvašeně. Nepřestával se ušklíbat a ruce si zapletené položil na stůl.

,,Pane Stylesi,'' oslovil mě opět. ,,Myslím, že tentokrát takové štěstí mít nebudete. Jednou či dvakrát jste nám unikl, ale potřetí vás nenechám. Osobně si ohlídám, aby vás pod mým dohledem odvedli do chládku!'' Naposledy se zašklebil a poté mě chytl za pouta. Kvůli mému dočasnému handicapu jsem měl alespoň to štěstí, že jsem nemusel mít ruce za zády. Naposledy jsem se ohlédl za Samanthou a spatřil, jak si rychle otírá slzy. Ta mě bude ještě nenávidět.

*

Na řadě byla ve výslechu Sam. Seděl jsem teď na stejném místě jako před tím ona. Mohl jsem ještě cítit teplo, které sálalo ze sedátka, a v duchu se usmál. Alespoň trochu jí můžu být nablízku.

Samantha's pov

Se stále ještě vlhkýma očima jsem spočinula před plukovníkem Batesem a zatřásla se. Podívala jsem se na něj skrz mokré řasy a ošila se, když jsem uviděla jeho nepřátelský výraz. Harry mu nejspíš malinko pocuchal nervy.

,,Jdeme rovnou k věci, slečno Austenová,'' začal ledově. ,,Jak dlouho pana Stylese znáte?''

,,Přibližně třináct měsíců,'' odvětila jsem klidně.

,,Jaký názor jste na něho zprvu měla?'' ptal se ihned dál.

,,Neutrální. Byl pro mě jako každý normální muž,'' vysvětlila jsem a dodala. ,,Možná jen o něco více atraktivnější.'' Mohla jsem na malý okamžik zahlédnout, jak Harrymu po mé pravé straně zacukaly koutky.

,,Dobrá,'' vydechl plukovník. ,,Ublížil vám někdy?'' Svou otázkou mě zaskočil, ale nedávala jsem to znát.

,,Ne,'' řekla jsem bez rozmyšlení. ,,Nikdy!'' doplnila jsem důrazněji.

,,Věděla jste, že v minulosti ublížil ženě?'' V duchu jsem ho opravila a slovo žena dala do množného čísla.

,,Nevěděla,'' zalhala jsem. ,,A nemyslím si, že by toho byl někdy schopný,'' působila jsem sebejistě a strážník se napřímil.

,,Vážně?'' zeptal se nedůvěřivě. ,,A jak si tím můžete být tak jistá, slečno Austenová?'' položil mi další otázku a se zaujetím mě pozoroval.

,,Neznám Harryho povahu v minulých letech, ale teď, když jsem měla možnost poznat jeho nynější, můžu s jistotu říct, že by nikomu ublížit nedokázal. A mně už vůbec ne!'' řekla jsem přesvědčivě a plukovník si mě nedůvěřivě změřil pohledem.

,,Nemyslíte si tedy, že by byl schopný znásilnit, mučit a ještě jinak fyzicky týrat ženu?'' zeptal se mě, a já na sucho polkla. Zavrtěla jsem ale hlavou a snažila se mu upřímně hledět do očí. ,,Buď jste velice dobrá lhářka, anebo neznáte celou pravdu o Stylesově životě. Přikláněl bych se ale více k variantě první, hm?'' pozvedl obočí.

,,Myslím, že jsem vypověděla vše, na co jste chtěl znát odpověď,'' prohlásila jsem pevně a vystrčila bradu nahoru. ,,Dokud nebudu mít při výslechu svého právníka, nehodlám na nic odpovídat! Stejně tak i Harry!'' zdůraznila jsem jeho jméno a rychle se postavila. Plukovník mě mlčky z místnosti vyvedl a přešel se mnou do daleko příjemněji vypadajícího prostředí. Nabídl mi kávu a vyložil všechna holá fakta.

♡#I love my teacher||FF-Harry Styles#♡Přečti si tento příběh ZDARMA!