các loại L/C

13.4K 2 0

Các loại thư tín dụng:

1. thư tín dụng có thể hủy ngang: là LC mà NH mở tín dụng và ng mua (nhà nhập khẩu) có thể tùy ý sửa đổi hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào mà k cần thông báo trc cho ng bán (nhà XK) biết ... Nếu hàng hóa đã chuyển giao mà NH mới thông báo lệnh hủy bỏ thì thông báo k có giá trị, NH phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán như cam kết, coi như không có lệnh hủy bỏ.

2. thư tín dụng không thể ngang: là loại LC không thể tự ý sửa đổi hay hủy bỏ trách nhiệm nếu k có sự thỏa thuận của các bên liên quan như NH thông báo, NH xác nhận, ng thụ hưởng. nếu k ghi rõ là loại gì thì coi là không thể hủy ngang.

3. thư tín dụng không thể hủy ngang đc xác nhận: là LC k thể hủy ngang đc Nh khác đảm bảo trả tiền LC đó theo yêu cầu của NH mở LC. Trong mọi trường hợp, Nh xác nhận chịu trách nhiệm trả tiền cho ng thụ hưởng nếu NH mở LC k trả tiền đc.

4. thư tín dụng không thể hủy ngang không được truy đòi: là LC k thể hủy ngang mà sau khi đã trả tiền cho ng thụ hưởng, NH mở LC nất quyền truy đòi lại số tiền trong mọi trường hợp.

5. thư tín dụng tuần hoàn: là LC sau khi đc sử dụng xong hoặc đã hết thời hạn hiệu lực lại có giá trị như cũ và đc trực tiếp sử dụng sau 1 thời hạn nhất định. Loại này thường đc áp dụng trong trường hợp các bên mua bán các loại mặt hàng có khối lượng lớn, cung cấp hàng hóa hay dịch vụ thường xuyên nhiều kỳ trong năm với số lượng ít thay đổi.

6. thư tín dụng giáp lưng: là loại LC đc mở căn cứ vào LC khác làm đảm bảo, đó là khi ng XK căn cứ vào LC của ng NK đã mở yêu cầu NH phục vụ mig mở 1 LC cho ng khác hưởng. Loại Lc này thường đc áp dụng trong trường hợp mua bán hàng hóa qua trung gian, chuyển khẩu.

7. thư tín dụng có thể chuyển nhượng: là LC có thể chuyện nhượng từ ng hưởng lợi ban đầu sang 1 hay nhiều bên khác.

Ngoài ra còn nhiều loại thư tín dụng khác như thư tín dụng dự phòng, LC điều khoản đỏ, LC ứng trước, LC đối ứng ...