For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

tư bản bất biến và khả biến

5.2K 1 0

Tư bản bất biến và tư bản khả biến

+Bộ phân tư bản biến thành tư liêu sản xuất mà giá trị được bảo toàn và chuyển hóa vào sản phẩm ,túc là ko thay đỏi về lượng được gọi là tư bản khả biến

+Bộ phận tư bản biến thành sức lao động ko tái hiện ra nhưng thông qua lao động trừu tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên,tức là biến đổi về lượng,được gọi là tư bản khả biến

ý nghĩa

việc phat hiện ra hai mặt của của lao động sản xuất hh giúp Cmac tìm ra chiếc chìa khóa để xác định sự khác nhau giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến

tư bản bất biến và khả biếnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!