V O O R B E E L D 12 - Les rêves

327 20 5

Deze covers zijn voor de coverwedstrijd van sterrendief! (Ja, ik heb er twee gemaakt, ik kon het niet laten.)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Allebei de covers hebben zwart en wit als kleurenschema

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Allebei de covers hebben zwart en wit als kleurenschema. Dat vond ik het beste bij de sfeer passen die je omschreef. ;)

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!