A A N V R A A G 3 - Twisted ends can end up dead ones | LeoneyHart

365 20 7

Deze cover heb ik gemaakt voor LeoneyHart, en ik had niet gedacht dat het zo moelijk zou zijn! Wat heb jij voor een verhaal gecreëerd dat het zo ingewikkeld is er een cover voor te maken? Nou ja, een geweldig verhaal. Go and read it.

Inhoud:
'Some things are just not destent to last long' zei hij met gebroken engels.

De glimmende loop was nog steeds op mijn hoofd gericht. Een krankzinnige glimlach gleed over zijn gezicht en een onbeschrijfelijke angst vaarde door mij heen. Ik rukte aan de boeien, maar het haalde niks uit, mensenhanden konden ijzer niet zomaar breken.

Langzaam klikte hij de veiligheidspal van het pistool. 'I have been waiting for this a very long time you know. Just for me shooting a bullet between your eyes.', de woorden waren de woorden van een krankzinnig man.

Mijn hartslag versnelde zo snel dat ik dacht dat het zou stoppen, en de man niet eens de kans kreeg om op te schieten. In stilte hoopte ik dat misschien, als een soort zwakke wraak. Ik sloot mijn ogen, als de dood kwam wou ik dat zijn gezicht niet het laatste beeld op mijn netvlies zou zijn. En terwijl beelden van mijn leven als raketten aan mij voorbij schoten, wachtte me de langste seconde van mijn leven.

Toen schoot hij, en de wereld werd zwart. Maar los van het feit dat hij het waagde om een geweer naar me te richten, vervloekte ik het feit dat ik niet eens zijn naam had. Niet eens een naam om aan god te geven, zodat hij de hemel nooit zou bereiken.

Als je goed kijkt, kan je de kaart van Engeland en Frankrijk zien bij Remy's hart, en als je nog beter kijkt, zie je de zegel rechts onderin - rood en zwart zijn moeilijke kleuren, heb ik gemerkt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Als je goed kijkt, kan je de kaart van Engeland en Frankrijk zien bij Remy's hart, en als je nog beter kijkt, zie je de zegel rechts onderin - rood en zwart zijn moeilijke kleuren, heb ik gemerkt...

Heb je nog vragen of opmerkingen? Zeg het maar.

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!