Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

61.6K 202 48

'·.¸¸.·´´¯'··._.· Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải '·.¸¸.·´´¯'··._.·

(¯'·._) Tên gốc : Oan gia dịch giải bố nhất tiệt _冤家易解布一截 (¯'·._)

(¯'·._) Tác giả : Tiêu Diêu Hồng Trần (¯'·._)

(¯'·._) Convert : ss Lue + nothing_nhh (¯'·._)

(¯'·._) Chuyển ngữ : Sâu (¯'·._)

(¯'·._) Beta : linhlu + Ces + JR94 (¯'·._)

(¯'·._) Làm ebook : JR94 (¯'·._)

(¯'·._) Nguồn : http://thanhdaocac.wordpress.com/ (¯'·._)

(¯'·._) Thể loại : Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, thiên tác chi hòa, HE (¯'·._)

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸ Văn án °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Chân Lãng: “Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra!”

Cổ Thược: “Cũng nói nam nữ ban đầu một thể lưng tựa lưng, sau khi bị chia tách trong biển người tìm lẫn nhau, nếu như tôi nhất định phải tìm đến anh, tôi đây thà không bao giờ phải chia tách, ít nhất tôi có thể dùng cái mông để đối diện anh mà không phải nhìn cái mặt của anh.”

Chân Lãng: “Cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, tôi đây đời này nhất định phải yêu cô thật tốt, như vậy đời sau có thể làm ba ba của cô.”

Cổ Thược: “Qua cùng thuyền phải tu mười năm, nếu người tôi tu đến là anh, tôi đây thà nhảy sông tự vẫn!”

Bọn họ một đôi lấy hãm hại đối phương làm nhiệm vụ, lấy hạ gục đối phương làm mục tiêu, lấy bôi nhọ danh dự đối phương làm cội nguồn hạnh phúc, một trận chiến này kéo dài đã hai mươi năm, rồi đây sẽ phải lấy thắng lợi của người nào để chấm dứt?

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸ Mục Lục °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Chính Văn

Chương 1: Nghiệt duyên hai mươi năm trước

Chương 2: Nữ nhân thô bạo

Chương 3: Khúc nhạc dạo cuộc sống ở chung

Chương 4: Ký ức nghĩ lại mà kinh

Chương 5: Một quả đào phát động chiến tranh

Chương 6: Nam nam ân ái quỷ dị

Chương 7: Nha đầu đáng chết, ngươi dám cường thượng Chân Lãng?

Chương 8: Lòng tốt của kẻ thù không thể nhận

Chương 9: Kẻ thù đỏ mắt nhìn nhau

Chương 10: Con nhất định phải lắc ngực lớn đến cho anh ta nhìn!

Chương 11: Mười vạn tệ, rời khỏi anh ta

Chương 12: Công tác hoành tráng chuẩn bị xem mắt

Chương 13: Lần đầu xem mặt của Cổ Thược (1)

Chương 14: Lần đầu xem mặt của Cổ Thược (2)

Chương 15: Lần thứ hai xem mặt của Cổ Thược (1)