CÁCH VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ

47.6K 13 8

CÁCH VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ

I. Biểu đồ TRÒN:

F Khi nào vẽ biểu đồ TRÒN?

Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ TRÒN hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu, tỉ lệ (ít năm, nhiều thành phần).

- Đề bài cho số liệu tuyệt đối, (thực tế) phải chuyển sang số liệu tương đối (%).

- Vẽ theo chiều kim đồng hồ, theo thứ tự đề bài, lấy mốc chuẩn là kim đồng hồ chỉ số 12.

- Trước khi vẽ ghi rõ 1% = 3,6o.

- Số liệu ghi trong vòng tròn phải là số liệu %.

- Cần chú ý độ lớn (bán kính của các vòng tròn cần vẽ).

II. Biểu đồ MIỀN:

F Khi nào vẽ biểu đồ MIỀN?

Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ MIỀN hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu tỉ lệ (nhiều năm, ít thành phần).

- Đề bài cho số liệu tuyệt đối phải chuyển sang số liệu tương đối (tức đổi ra %).

- Vẽ lần lượt từ dưới lên trên theo thứ tự của đề bài.

- Lấy năm đầu tiên trên trục tung.

- Ghi số liệu vào đúng vị trí từng miền trong biểu đồ đã vẽ.

III. Biểu đồ ĐƯỜNG: (đường biểu diễn hay còn gọi là đồ thị)

F Khi nào vẽ biểu đồ ĐƯỜNG?

Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ ĐƯỜNG hay biểu đồ cần thể hiện sự phát triển, tốc độ tăng trưởng qua các mốc thời gian.

- Đường biểu diễn được vẽ trên hệ trục tọa độ vuông góc (trục đứng thể hiện độ lớn của các đại lượng, trục nằm ngang thể hiện các mốc năm, các quốc gia, các vùng kinh tế.

- Mốc năm đầu tiên biểu hiện trên trục tung.

- Cần chia khoảng cách năm trên trục nằm ngang cho đúng tỉ lệ, hợp lý.

IV. Biểu đồ CỘT:

F Khi nào vẽ biểu đồ CỘT?

Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ CỘT hay biểu đồ cần thể hiện sự phát triển, so sánh tương quan về độ lớn của các đại lượng của các thành phần (hoặc qua các mốc thời gian).

- Xác định chính xác các đơn vị có trong đề bài.

- Chọn kích thước biểu đồ sao cho phù hợp với khổ giấy (chiều dài trục đứng và trục ngang phải cho phù hợp).

- Các cột chỉ khác nhau về độ cao, còn bề ngang của các cột thì bằng nhau.

- Cột đầu tiên phải cách trục tung một khoảng, mốc năm đầu tiên không được lấy trên trục tung

CÁCH VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒĐọc truyện này MIỄN PHÍ!