20: SEPARATING ACE

772 22 2

Natalie 's POV:

"HINDI PUPUWEDE DI KAMI PAPAYAG !!"= pagtutol ng ilan Kong kaklase sa biglaang pasya ng aming assistant principal.

Wala pa kasing pumapalit sa principal namin kaya siya ang nagdedesisyon ngayon. Masyado naman yatang biglaan ang pagdedesisyon nito . nakakapagtaka.

"Marami na ang umaalma na mga istudyante ng crim britch high . maraming gustong lumipat at wag na mag-aral dito dahil sa nagaganap na patayan sa section ninyo . ayaw ng iba madamay at dahil doon napagpasyahan naming gawin ito."= puspusan sa paliliwanag ang assistant prin. Dahil marami ang umaalma at nagagalit sa desisyon niya.

"Kaya gusto ninyo kami ilipat para Hindi madamay ang mga takot na yun sa nangyayari sa amin. Walastik ms. Co principal . kailangan pa bang I separate niyo kami sa ibang istudyante ."= seryosong tanong ni ken. Ngayon ko lang nakitang seryoso ito at aaminin ko na nakakatakot siya .

"Ken igalang mo naman siya co principal pa rin siya "= pagpapaala ni Britney na nakasulobong na ang mga kilay.

"Hindi ninyo maaring gawin yan tandaan ninyo Hindi pa pumapayag ang mga magulang namin kaya Hindi niyo kami maiseseparate basta-basta "= seryoso ngunit mahinahon na sabi ni akari. Pansin Kong siya lang ang mahinahon sa aming lahat samantalang galit na ang iba.

"Alam namin iyon kaya agad na naming kinausap lahat ng parents niyo and they agree sa gagawin naming pagseseparate sa inyo sa others students ng c.b.h. "= co principal said.

Halos mapamura ang iba sa narinig . akalain naming punayag ang mga magulang namin sa planong I separate kami.

" are you really sure na kinausap ninyo mga parents namin ?"= pangkukuwestiyon ni Stacy sa co principal .

"Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako sa inyo ? "= taray na sagot ni co principal.

"Siguro. Mas magandang klaro ms.mahirap na kasing magtiwala sa mga tao ngayon lalo na kung pinupuntirya ang section namin ."= I said then I smirked. Napataas kilay naman ito na tiningnan ako.

"Whether do you believe or not I don't have any intention kaya ginawa kong I separate kayo. Lahat ng desisyon ko ay para sa ikakabuti ng cbh , kaya sana maunawaan. Ninyo "= she said in soft voice .that voice it sounds creepy to my ear.

Section-Ace: {CLASS PICTURE}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon